Espero Katolika - oktobro 1903
  Paĝo 6 - Vere la esperantistoj estis pioniroj en multaj sektoroj. Ili - kiuj multajn jardekojn antaŭ Eŭro, jam havis la "stelojn" - jam en 1903 proponis la starigon de tio, kion oni nomos "internacia respondkupono". Ĉi tiun proponon Pastro Peltier relanĉos ankoraŭ en EK, numero 8.  La IRK naskiĝos en 1906.

Sekvas revuo de revuoj, ĉefe francaj: kiel dirite, la internacia panoramo de nia EK komence estis iom limigita.

 
 

 
 

Al paĝo 5

Al paĝo 7

Al la indekso de EK 1903