Espero Katolika - oktobro 1903
  Paĝo 3 - Post principaj deklaroj - tre altaj - oni transiras al pli surteraj, praktikaj indikoj: la abonkosto de la revuo. La revueto restas esence "franca" ankaŭ en la indiko de la tarifo: 2 francajn frankojn en Francujo; 2,50 ekster Francujo. 

Kiu estas la egalvaloro de du francaj frankoj de 1903 laŭ la nunaj eŭroj? 
6,29 eŭrojn.

 

 
 

 
 

Al paĝo 2

Al paĝo 4

Al la indekso de EK 1903