Espero Katolika - oktobro 1903
 

Tria Kovrila paĝo

La tri komencaj avizoj aspektas "kuriozaj".

1. -
ĝi estas memevidenta eldiro: se Vi pagis, Vi ricevos sen repagi (verŝajne estus pli facile diri: la kotizo de Vi pagita rajtigas Vin ricevi la unuan jarkolekton de la revuo);

2. - pri la formota Biblioteko de EK ne klaras ĉu oni devas sin turni al la direktoro por donaci librojn, aŭ por fariĝi estonta kliento;

3. -  kiel oni konstatos en la postaj EK-numeroj, ĉi tiu promeso baldaŭ falos, pro la aperontaj prilingvaj artikoloj - aŭ la diskut-artikoloj pri reformoj  (cetere, debato tre vasta tiuepoke, ĉar i.a. alproksimiĝis la Ido-skismo).

La suba listo pri esperantistaj gazetoj verŝajne estas en kunligo kun la avizo pri la fakto, ke EK ne parolas pri la Lingvo Internacia.

 

 
 

 
 

Al paĝo 8

Al la Kvara paĝo de la kovrilo

Al la indekso de EK 1903